10 อันดับ อันดับ อาหารไทยทีก่อให้เกิดอาการแพ

รายการอาหารที่แพ้ 1

ปู กุ้งขนาดใหญ่ กุ้งขนาดเล็ก คือ สัตว์ที�มีเปลือกแข็งซ�ึงเป็นที�นิยมในประเทศไทยแถบเอเชียตะวันออกกลาง เรานําวัตถุดิบเหล่านั�นมาผสมกับกับเครื�องแกงกระหรี�และสลัด

รายการอาหารที่แพ้ 2

ไข่ เป็ นส่วนประกอบสําคัญของเค๊ก เนื�อสัตว์ นํ�าสลัด วิปครีม เส้นพาสต้า ทาร์ตไข่ คาร์ โบนาร่าซอส และ ขนมอบ

รายการอาหารที่แพ้ 3

พบในนํ�าปลา พิซซ่า ผงชูรส นํ�าสลัด คนอร์ซุปก้อน นํ�าส้มสายชู และ ซอสเผ็ด

รายการอาหารที่แพ้ 4

นม เป็นส่วนประกอบของ เนย ชีส ครีม นมผง โยเกิร์ต ซุปผง และ ซอส

รายการอาหารที่แพ้ 5

ถัวลิสง คือ ถั � ว� �กซ� งปลูกใต้ ึ ดิน เป็นส่วนประกอบของขนม�งกรอบ เค๊ก แกะกระหรี ขนมหวาน �
นําสะเต๊ะ � นํามันถั � วลิสง และแ � ป้ งถัวลิสง

รายการอาหารที่แพ้ 6

เป็นส่วนประกอบของเต้าหู้ยี� ถั�วแระญี�ป่ ุน ซุปมิโซะ โปรตีนถั�วเหลือง แป้งถั�วเหลือง หรือ เต้าหู้
เป็นส่วนประกอบของอาหารตะวันตก และยังพบใน อาหารหวาน ไอศกรีม เนื�อ ซอสถั�วเหลือง และ ผัก

รายการอาหารที่แพ้ 7

นม เป็นส่วนประกอบของ เนย ชีส ครีม นมผง โยเกิร์ต ซุปผง และ ซอส

รายการอาหารที่แพ้ 8

่น ข้าวไรซ์ ข้าวแบรี อ พาสต้า ซอส ซุป และ อาหารชุบแป้ งทอ � � งบด เค๊ก เนื พบในแป้ง เช่น ผงฟู เนย ขนม วนประกอบที ่ และ ข้าวโอ๊ด เป็นส � ธัญพืช เช่น ข้าวไรซ ข้าวแบรี และ ข้าวโอ๊ต เป็ นส � ่วนประกอบที�พบในแป้ ง เช่น ผงฟู เนย ขนม�งบด เค๊ก เนื �อ
พาสต้า ซอส ซุป และอาหารชุบแป้ งทอด

รายการอาหารที่แพ้ 9

เปนสวนประกอบในขนมอบแห ็ ้ง แพริคอตอบแห้ง และ ลูกพรุน พบได้ในเนื�อสัตว์ เคร�ืองด�ืมผสมโซดา
ผักบางประเภทที� ใช้ผลิต ไวน์และเบียร์ คุณมีความเสี�ยงสูงกว่าคนปกติถ้ามีโรคหอบหืด

>
Shopping Cart
Close

ไม่มีสินค้าในตะกร้า